Една от най-важните системи в един автомобил, е спирачната система. Напълно задължително е тази система да е на 100% изправна за безопасността на шофьора, пътниците  и на всички участници в движението.

Смяната на дискове и накладки е един задължителен консуматив за вашия автомобил. Спирачната система на автомобила е много важна, както за вас, така и за цялото движение около вас.

В зависимост от интензитета на шофиране, накладките е желателно да се сменят в интервал от 20 000 км до 40 000 км. Също така и спирачната течност на МПС  има не по-малко важна роля в спирачния път.