Автоклиматици

Важно е всяка година да се прави технически преглед на автоклиматика ви за да се предотвратят евентуални проблеми в охладителната система на автомобила ви.

ЦЕНИ с включено ДДС:

Машина  30 лв.
Фреон 10 лв./ 100 гр.
Диагностика с азот

при неоткрит проблем с азот НЕ СЕ ЗАПЛАЩА

20 лв.
Компютърна диагностика 20 лв.
Смяна дехидрататор 40 – 80 лв.
Смяна пресостат 20 – 40 лв.
Смяна ТРВ 30 – 70 лв.
Смяна тръби 20 – 150 лв.
Смяна кондензатор 80 – 160 лв.
Смяна изпарител 120 – 250 лв.
Смяна компресор 80 – 260 лв.
Смяна капилярка 20 – 30 лв.
Смяна иглен винт /цял/  20 лв.
Смяна игла на вентил 10 лв.