Специализирана диагностика на японски автомобили


Осигурете навременна диагностика, за безпроблемната работа на вашия автомобил

В един съвременен автомобил голяма част от системите се управляват от бордови компютър или от няколко такива. Тези компютри извършват операции по управление на отделните системи и събират и обработват диагностични данни.
Чрез компютърната диагностика е възможно да се открият скрити проблеми и да се отстранят навреме, преди да са се задълбочили.

Автодиагностиката включва:

1. Проверка за неизправности във всички звена.

2. Изчистване на натрупани грешки.

3. Проверка на охладителните кръгове.

4. Проверка на електрическата система на автомобила.

5. Тест на автомобила в реални условия /ако се налага/.

6. Повторна проверка, анализ на информацията и определяне на неизправностите /ако има такива/

Знаете ли че:

Световните производители на автомобили съветват на всеки 15000 км. пробег да се извършва компютърна диагностика на автомобила.

Ние сме специализиран сервиз за извършване на диагностика и ремонт на хибридни автомобили, с тясна специализация в японските автомобили. За повече информация, какви услуги предлагаме свързани с хибридите, не се колебайте, а се обадете на 0878 71 91 02